Klimaat & Milieu·Politiek·technologie

Overbevolking is wél een probleem

Het hoeft weinig betoog dat we momenteel teveel van onze planeet vragen: we veranderen het klimaat, verminderen de biodiversiteit en putten natuurlijke hulpbronnen uit. Volgens een beroemde formule is de druk die we met zijn allen op het milieu uitoefenen het product van drie factoren: bevolkingsomvang, consumptie per hoofd van de bevolking en milieudruk per… Lees verder Overbevolking is wél een probleem

Ethiek·technologie

Robots en morele consideratie

In haar gastcolumn ‘help, de robot heeft mensenrechten’ (Volkskrant 2 oktober j.l.) vraagt Antoinette Vlieger op basis waarvan we in de toekomst robots stemrecht en mensenrechten zouden kunnen weigeren. Hoewel Vlieger op die vraag geen inhoudelijk antwoord geeft, is het uiteindelijk angst voor robots die haar doet hopen dat ver voordat robots mensenrechten zouden kunnen… Lees verder Robots en morele consideratie

Economie·Filosofie·Individu & Samenleving·Rechtvaardigheid

Wat is een fair share? Over multinationals en vennootschapsbelasting

Er is al tijden veel te doen over de lage belastingafdracht door multinationals zoals Starbucks, Google en Apple. De lage belastingafdracht zou onrechtvaardig zijn. Daarmee ben ik het eens, maar bij nader inzien blijkt de materie zoals gewoonlijk weer een stuk ingewikkelder dan op het eerste gezicht. Laten we voor het gemak ervan uitgaan dat… Lees verder Wat is een fair share? Over multinationals en vennootschapsbelasting

Klimaat & Milieu

Kunnen we CO2-emissies compenseren?

Tussen klimaatontkenners en klimaatasceten zit een enorme groep mensen die wel klimaatverandering wil tegengaan maar (nog) niet bereid is hun manier van leven significant te wijzigen. Velen van hen zoeken de oplossing in het compenseren van hun klimaatschadelijke emissies. Bijvoorbeeld door tegelijkertijd met de aankoop van een vliegticket ook te betalen voor investeringen in duurzame… Lees verder Kunnen we CO2-emissies compenseren?

Filosofie·Klimaat & Milieu·Rechtvaardigheid

Klimaatbeleid is vooral een verdelingsvraagstuk

In Parijs probeert de wereldgemeenschap momenteel tot mondiale afspraken te komen om klimaatverandering tegen te gaan. Een van de veelbesproken opties is een heffing per ton uitgestoten broeikasgas. Indien een dergelijke CO2-belasting hoog genoeg wordt gesteld, is hij zowel effectief als efficiënt. Door aan CO2-emissies een prijskaartje te hangen, wordt iedereen in de maatschappij geprikkeld… Lees verder Klimaatbeleid is vooral een verdelingsvraagstuk

Ethiek·technologie

Zelfrijdende auto’s en het Trolleyprobleem

Door Marc Davidson (bijzonder hoogleraar aan Maastricht University en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam) Op Facebook circuleert het artikel van Bonnefon, Shariff en Rahwan over hoe in de toekomst zelfrijdende auto’s afwegingen zullen moeten maken in de zeldzame situaties dat het maken van slachtoffers onvermijdelijk is. Het volgende plaatje uit het artikel illustreert een… Lees verder Zelfrijdende auto’s en het Trolleyprobleem