Filosofie·Individu & Samenleving·Kennis & Cognitie

De maatschappelijke en wetenschappelijke urgentie van betekenistheorie

Filosofie is een abstract, theoretisch spel van woorden zonder duidelijke uitkomst. Wat kunnen we daarmee, wetenschappelijk of maatschappelijk gezien? Die vraag is onvermijdelijk als je veel op interdisciplinaire of maatschappelijk georiënteerde gelegenheden spreekt. Wat de vraag moeilijk maakt is de onbeslistheid van veel filosofische debatten. Ik heb een natuurlijke neiging om te willen wijzen op… Lees verder De maatschappelijke en wetenschappelijke urgentie van betekenistheorie

Wetenschap

Valorisatie zonder vraagsturing

Valorisatie en maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek spelen een hoofdrol in het wetenschapsbeleid van de overheid. Terecht worden wetenschappers er steeds meer van doordrongen dat onderzoek gefinancierd wordt door de maatschappij en dus uiteindelijk ook aan die maatschappij ten goede zou moeten komen. Terecht speelt maatschappelijke relevantie een hoofdrol in het standaard evaluatieprotocol van de… Lees verder Valorisatie zonder vraagsturing

Filosofie

Lege vragen: over verslaving, Islam, zwarte piet en meer

Afgelopen weekend nam ik deel aan een debat in de Brakke Grond, Amsterdam, over de vraag of verslaving een ziekte is. Terwijl verschillende sprekers verschillende definities van ‘ziekte’ gebruikten, of geen definitie (zoals ik zelf), werd het snel duidelijk dat de vraag niet goed te beantwoorden is—ondanks het feit dat voor en tegenstanders van het… Lees verder Lege vragen: over verslaving, Islam, zwarte piet en meer

Individu & Samenleving·Kennis & Cognitie·Wetenschap

Over jihad, psychologie en ideologie

“In het gesprek over de Europese jihadgangers gaat het teveel over nihilisme en te weinig over idealisme; teveel over psychologie en te weinig over ideologie.” Met deze zin opent Paul Scheffer zijn opiniestuk in het NRC handelsblad van 11 oktober. Je voelt direct waar dit naartoe gaat. Elementen uit jihadideologie zouden integraal onderdeel van de… Lees verder Over jihad, psychologie en ideologie