Reageren?

Wij verwelkomen reacties en debat, zolang de reacties constructief zijn en iets bijdragen aan de discussie. Wie reageert dient zich te houden aan de omgangsvormen die we ook zouden hanteren als we met z’n allen rond een tafel zouden zitten.

In principe publiceren we geen anonieme reacties (tenzij anonimiteit een eigen doel dient, zoals het melden van misstanden). Dus gelieve te reageren onder eigen naam met e-mail adres. E-mail adressen zijn niet zichtbaar op deze blog.

NB. Alle reacties moeten eerst worden goedgekeurd. Bij de eerste reactie op BNI kan het dus zijn dat het even duurt voordat de reactie zichtbaar is op de site.