Economie·Individu & Samenleving·Klimaat & Milieu

Gaat het echt om minder vlees eten en minder vliegen?

Roanne van Baren (Masterstudent Applied Ethics, Universiteit Utrecht) Op de Utrechtse dag van de Filosofie van een tijdje geleden gingen Neelke Doorn, Marc Davidson en Appy Sluijs onder leiding van Petra van der Kooij met elkaar in debat over de vraag ‘hoe men moet anticiperen op het veranderende klimaat’. Het debat nam de vorm van… Lees verder Gaat het echt om minder vlees eten en minder vliegen?

Gezondheid·Klimaat & Milieu·Psychiatrie·Rechtvaardigheid

Veerkracht: wie wil dat nu niet?

Door Neelke Doorn (TU Delft) De laatste jaren zien we steeds vaker verwijzingen naar de ‘veerkrachtige samenleving’ als antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen. Zo werd in de troonrede van 2014 veerkracht in verband gebracht met geopolitieke ontwikkelingen en veranderingen in de zorg en werd veerkracht recent genoemd in verband met klimaatverandering en de vluchtelingencrisis. De verwijzing… Lees verder Veerkracht: wie wil dat nu niet?

Filosofie·Klimaat & Milieu·Rechtvaardigheid

Klimaatbeleid is vooral een verdelingsvraagstuk

In Parijs probeert de wereldgemeenschap momenteel tot mondiale afspraken te komen om klimaatverandering tegen te gaan. Een van de veelbesproken opties is een heffing per ton uitgestoten broeikasgas. Indien een dergelijke CO2-belasting hoog genoeg wordt gesteld, is hij zowel effectief als efficiënt. Door aan CO2-emissies een prijskaartje te hangen, wordt iedereen in de maatschappij geprikkeld… Lees verder Klimaatbeleid is vooral een verdelingsvraagstuk

Ethiek·Klimaat & Milieu·Politiek·Rechtvaardigheid

Klimaatverandering is een mensenrechtenprobleem

– Door Dascha Düring (Universiteit Utrecht) –  Publieksbijeenkomst over vertegenwoordiging van toekomstige generaties, Nieuwspoort, 29 Oktober. Marcus Düwell, hoogleraar Ethiek van de Universiteit Utrecht en Sándor Fülöp, voormalig ombudsman voor toekomstige generaties in Hongarije leggen een claim op tafel: klimaatverandering is een mensenrechtenprobleem. En dat probleem kan goed bemiddeld worden door een nieuwe politieke institutie… Lees verder Klimaatverandering is een mensenrechtenprobleem

Filosofie

Klimaatbeleid is een handelsoorlog waard

Vandaag leggen de Europese regeringsleiders zich naar verwachting vast op een nieuw klimaatpakket dat de opwarming van de aarde tot 2 graden moet beperken. Dat pakket alleen zal echter onvoldoende zijn. Het is tijd dat Europa de rest van de wereld voor de keuze stelt: óf er komt een mondiaal klimaatakkoord óf Europa voert importheffingen… Lees verder Klimaatbeleid is een handelsoorlog waard