Lezingen, oraties, afscheidsredes

Ecologische duurzaamheid en de taak van de filosofie

De inaugurale rede (ofwel oratie) is een openbare lezing die een hoogleraar uitspreekt bij de aanvaarding van haar of zijn leeropdracht. Het is een heel apart genre, omdat de oratie aan de ene kant toegankelijk moet zijn voor een breed publiek (en dus specialistische discussies en technische termen moet vermijden), maar aan de andere kant… Lees verder Ecologische duurzaamheid en de taak van de filosofie

Klimaat & Milieu

Kunnen we CO2-emissies compenseren?

Tussen klimaatontkenners en klimaatasceten zit een enorme groep mensen die wel klimaatverandering wil tegengaan maar (nog) niet bereid is hun manier van leven significant te wijzigen. Velen van hen zoeken de oplossing in het compenseren van hun klimaatschadelijke emissies. Bijvoorbeeld door tegelijkertijd met de aankoop van een vliegticket ook te betalen voor investeringen in duurzame… Lees verder Kunnen we CO2-emissies compenseren?

Filosofie·Klimaat & Milieu·Rechtvaardigheid

Klimaatbeleid is vooral een verdelingsvraagstuk

In Parijs probeert de wereldgemeenschap momenteel tot mondiale afspraken te komen om klimaatverandering tegen te gaan. Een van de veelbesproken opties is een heffing per ton uitgestoten broeikasgas. Indien een dergelijke CO2-belasting hoog genoeg wordt gesteld, is hij zowel effectief als efficiënt. Door aan CO2-emissies een prijskaartje te hangen, wordt iedereen in de maatschappij geprikkeld… Lees verder Klimaatbeleid is vooral een verdelingsvraagstuk

Ethiek·Individu & Samenleving

Grote maatschappelijke problemen: niet zonder de ethiek!

Door Dascha Düring en Ingrid Robeyns Vorige week maandag hadden wij de eer om aan te schuiven als tafelwetenschappers bij de Avond voor Wetenschap en Maatschappij. Dat is een jaarlijks terugkerende avond in de Ridderzaal aan het Binnenhof in Den Haag, waarvoor wetenschappers en de elite van Nederland uitgenodigd worden om over het belang van… Lees verder Grote maatschappelijke problemen: niet zonder de ethiek!

Filosofie

Politiek van angst en hoop, en waarom zijn wij eigenlijk zo slecht in dat laatste?

Angstpolitiek. Een term die voornamelijk als scheldwoord gebruikt lijkt te worden in debatten over bijvoorbeeld klimaatverandering, maar ook vluchtelingenkwesties. In het gebruik van de term ‘angstpolitiek’ lijkt men iemand te verwijten in te spelen op “onderbuikgevoelens” om mensen te overtuigen van een richting of beleid dat op andere gronden onacceptabel zou zijn. Ik vraag me… Lees verder Politiek van angst en hoop, en waarom zijn wij eigenlijk zo slecht in dat laatste?

Filosofie·Journalistiek·Klimaat & Milieu

Klimaatzaakcritici zitten fout: uitspraak begeeft zich niet op een hellend vlak

Moet de Nederlandse staat in hoger beroep gaan in de klimaatzaak? Afgelopen week betoogde zowel de NRC in haar hoofdredactioneel commentaar (28 augustus), als hoogleraar staatsrecht Wim Voermans in een opiniestuk in de Volkskrant (28 augustus 2015) dat de Nederlandse staat dit absoluut zou moeten doen. Eén van de argumenten die zij noemen is dat… Lees verder Klimaatzaakcritici zitten fout: uitspraak begeeft zich niet op een hellend vlak