Wetenschap

Wetenschapsvisie: open brief aan kamerleden

N.a.v. een bijeenkomst over wetenschapsvisie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte schreven Sem de Maagt en Fleur Jongepier een open brief aan leden van de Tweede Kamer. Beste volksvertegenwoordiger, Aanstaande woensdag staat de hoorzitting over de ‘Wetenschapsvisie 2025’ op de Tweede Kamer agenda. Als jonge promovendi in de filosofie hebben wij een aantal vragen en zorgen… Lees verder Wetenschapsvisie: open brief aan kamerleden

Filosofie

Rubicon-beurzen voor geesteswetenschappers. Wie durft?

Onlangs (12 januari) zijn door het NWO de Rubicon beurzen toegekend (link). Dit zijn beurzen waarmee pas gepromoveerden (tot) twee jaar in het buitenland onderzoek kunnen doen. Net als veel andere beurzen is de Rubicon een bijzonder competitieve beurs. Per ronde (er zijn er 3 per jaar) zijn er 15 beurzen beschikbaar en ongeveer honderd… Lees verder Rubicon-beurzen voor geesteswetenschappers. Wie durft?

Kennis & Cognitie·Wetenschap

Gedijt wetenschap het beste bij competitie? Reflecties op de wetenschapsvisie

Hoe kunnen we de beste wetenschap stimuleren? Uiteraard door wetenschappers met elkaar te laten wedijveren! Deze assumptie wordt als vanzelfsprekend ervaren in Nederland en sommige andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk. De wetenschapsvisie 2025, die het Nederlandse wetenschapsbeleid zal helpen uit te stippelen, stelt bijvoorbeeld, dat de Nederlandse wetenschappelijke cultuur een cultuur is “…waarin kwaliteit… Lees verder Gedijt wetenschap het beste bij competitie? Reflecties op de wetenschapsvisie

Wetenschap

Wetenschapsvisie 2025 en de toekomst van de filosofie in Nederland

Gastbijdrage door Marcus Düwell Op 25 november presenteerden Jet Bussemaker cs. de Wetenschapsvisie 2025, de kabinetsvisie op de toekomst van de wetenschap in Nederland. Het kabinet stelt voor de inhoudelijke wetenschapsagenda op centraal niveau te bepalen op basis van input van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen, om daarmee de wetenschap effectiever te laten bijdragen… Lees verder Wetenschapsvisie 2025 en de toekomst van de filosofie in Nederland

Individu & Samenleving·Kennis & Cognitie·Wetenschap

Wetenschapsvisie – Wat de burger niet inbrengt

De NRC vroeg haar lezers: “Wat voor onderzoek vindt u dat gefinancierd moet worden (wees concreet: bv. auto’s op zonne-energie)?” Mijn antwoord: onderzoek waarvan wij niet direct over vijf of tien jaar (of binnen “een wetenschappelijke generatie”, zoals de Nederlandse Wetenschapsagenda stelt) de vruchten kunnen plukken, maar niettemin een onmisbare bijdrage levert aan onze cultuur… Lees verder Wetenschapsvisie – Wat de burger niet inbrengt